درس اول

پیام آیات

ص11کتاب سوره/آیه

1- خواست هر انسان ................. که ..به راه راست هدایت شود. حمد/6

2-انحراف از صراط مستقیم و مورد غضب الهی قرار گرفتن و کمراهی است. حمد/7

3-راه سعادت را نپذیرد، عواقب آن ..... زمر/41

4-...بهانه و دستاویزی بیاورد یا داشته باشد نسا/165

ارزیابی ص13

خیر -چون دستگاه تفکر انسان مرتکب خطا و اشتباه می شود

پیام آیات 2 درس اول ص13

1- خداوند تمام مخلوقات خود را ...هدایت..که آنرا ...هدایت عمومی... طه/50

2-...هدایت می کند.....هدایت خاصه .... اعلی/3

پاسخ بررسی ص15

دین

کمک نگرفتن از عقل -تربیت خانوادگی- محیط - وسوسه های شیطان

درس دوم

پیام آیات ص24

1- دین را به پا دارند و در آن تفرقه نکنند. شوری/13

2- آیین ابراهیم که همان دین اسلام است...... بقره/135

3- ....ایمان داشته باشد..... بقره/136

4- ....سطح درک و فهم مردم...........تا...بفهمند و درک کنند. ابراهیم/4

5- ......با سرکشی و کفر به آیات الهی دست به این کار زدند و در دین تفرقه ایجاد کردند. آل عمران /19

6- آخرین پیامبر الهی است.........پیامبری نمی آید. احزاب/40

7- .......شایستگی و توانایی یا ویژگیهای لازم برای آن داشته باشند. انعام /124

درس سوم ص 38

1-حداقل سوره ای مانند یکی از سوره های قرآن بیاورد. بقره/23

2- عذاب الهی بقره/24

3- عدم اختلاف و تناقض در آن نسا/82

4- درصورتی که پیامبر(ص) شخصی تحصیل کرده و با سواد بود. عنکبوت/48

درس چهارم ص51

1-.....تلاوت آیات و ابلاغ وحی .... آل عمران /164

2- .....تزکیه و تعلیم حکمت .......... آل عمران/164

3- ......خدا و رسول.......... آل عمران/32

4- ........ولایت الهی را بپذیرد. بقره/257

5- .......طاغوت .............گرفتار در آتش و عذاب و گمراهی ..... بقره/257

6- .......سلطه بیگانه را بپذیرند. نسا / 141

7- .....به طاغوت مراجعه کنند. نسا/ 60

8- .......قسط و عدل.... حدید/25

درس پنجم

2- نزول آیه ی ولایت ص64 سوره ی مائده ، آیه 55

3-نزول آیه تطهیر ص64 احزاب / 33

استخراج پیام ص64

1-این آیه ............زیرا از هررجس و پلیدی دور شده اند.

2- ........شامل همین افراد می شود.

3- ....... حجت و ملاک و معیار است.

ارتباط میان آیه و حدیث ص67

با تفکر در آیه 59 نساء و حدیث جابر

1- .....خدا ، رسول ، و اولی الامر ......

2- .....حرام .....

3- .....اولی الامر .......................آنان را معرفی نماید.

4- .....اولی الامر .......عبارتند از دوازده معصوم (ع) طبق حدیث جابر -نام آن بزرگواران در حدیث بیان شده است.

استخراج پیام حدیث ثقلین ص68

3- .....به قرآن و عترت تمسک جویند.

4- ....تنها به یکی از این دو تمسک جست.

پیام آیات ص69 آیه 67/مائده که در ابتدای درس آمده

1- ابلاغ و رساندن آن چیزی که نازل شده است.

2- به اندازه ی انجام شدن رسالت

3- چون مساله اجتماعی است و احتمال جنگ و درگیری وجود داشت.

درس ششم

پیام آیات ص76

1- صافات /83.... قصص/15

2- صافات/83

3-قصص/ 15

اندیشه و تحقیق درس ششم ص 83

1- مساوات در تقسیم بیت المال

2- اتمام حجت با مردم - تثبیت موقعیت ایشان نزد مردم - آشکار نمودن فضایل و ارزش های حضرت علی(ع).

3- یعنی حضرت علی(ع) سمبل تجسم حق است و فعل ایشان حق است.

4- هر دو حدیث به جدایی ناپذیری قرآن و اهل بیت (ع) اشاره دارند.

درس هفتم

پیام آیات ص86

1-نظر و تفکر در تاریخ برای عبرت گیری . یوسف/109

2-عاقبت و سرانجام کارگذشتگان بر ما روشن می شود.

3- تقوا پیشگان -عاقبت اندیشان -عاقلان . یوسف/109

4- بازگشت به دوران جاهلیت. آل عمران/144

5- کسانی که سیره و سنت نبی مکرّم اسلام را ادامه دهند و به جاهلیت برنگردد. آل عمران/144

6- صاحبان تعقل و تفکر .

تطبیق ص 88

1- پوشیده شدن حق و رواج باطل.

2-رایج شدن دروغ

3-کم بها شدن قرآن

4-توجه به ظاهر قرآن و بی توجهی به باطن قرآن.

5-کم توجهی به امر به معروف و نهی از منکر.

درس هشتم ص96

1-کسانی که راه خدا را در پیش می گیرند.

2-مودت اهل بیت(ع)

3- زیرا مودت اهل بیت(ع) پیروی از اهل بیت (ع) را به دنبال داردکه سرانجام موجب رستگاری آنها می شود.

ص 98 استخراج پیام از سخنان امام

1- شناخت جریان باطل و پیروی از قرآن با شناخت و مقابله با دشمنان قرآن امکان پذیر است.

2- حرکت در صراط مستقیم با شناخت منحرفان و مقابله کنندگان ان امکان پذیر است.

3-انسان حق طلب ظاهر و باطن او یکسان است.

4- انسان اهل حق معیار و ملاک دین است.

درس 9 ص110

1- ....خداوند در آن نعمت تغییر ایجاد می کند و آنرا می گیرد. انفال /53

2- ...... خود مردم هستند. انفال/53- رعد/11

3- .............. اعمال و رفتار خود مردم است. رعد/11

مقایسه ص113

1- تابش مستقیم خورشید.

2- خورشید پشت ابر.

3- غروب خورشید.

اندیشه و تحقیق ص 115

1- علت اصلی غیبت امام عصر(ع) خود مردم هستند -اگر مردم شرایط ظهور را فراهم کنند امام ظهور می کند.

2- چون فقط از وجود ظاهری ایشان محروم هستیم وگرنه از ولایت معنوی ایشان بهره مندیم.

3-پاسخ در ص114 کتاب ش4 مثال برای امور محال و ممتنع: 1- شریک برای خدا- زوج و فرد بودن یک عدد- یک جسم همزمان در مکان الف و ب باشد- اجتماع دو امر نقیض و ضد هم .همچنین درکتاب منطق سال سوم در بحث تناقض و تضاد و در بحث قضایای شرطی منفصل حقیقی مثال هایی ذکر شده .

مثال برای امور غیر عادی: عمر طولانی یک انسان - بر روی آب راه رفتن انسان - بروی میخ و شیشه خوابیدن انسان .تبدیل شدن عصا به اژدها - کورمادر زاد را شفا دادن .به طور کلی هر امر معجزه گونه و خارق العاده می تواند به عنوان مثال ذکر شود.

4- امکان عمر طولانی برای امام (ع)

درس 10 ص119

استخلاف و جانشین شدن مومنان که عمل صالح انجام می دهند. نور/ 55

استقرار دین الهی در جامعه . نور/55

رسیدن مومنان و صالحان به امنیت . نور/55

فقط پرستش خدای یکتا. نور/55

پیشوایی و وراثت مستضعفان. قصص/ 5

پیروزی دین حق بر همه ی ادیان باطل . توبه /33

بندگان صالح و نیکوکار وارثان حقیقی زمین می شوند. انبیا/ 105

مقایسه ص 120

عدم تصور آینده ی روشن: باعث تقویت حس نا امیدی و شکست در پیشبرد زندگی اجتماعی می شود.

اعتقاد خدا پرستان: تقویت حس امید و زندگی‌_ آینده ای امیدوارکننده درپیش است.

درس 11 ص 134

1- فصلت /42

2- توبه/33

3-توبه /33

4- توبه/122

پیام احادیث ص 136

شماره حدیث

1- 1و3

2- 5

3- 2

4- 4

اندیشه ص138

1- یا عمل او به احتیاط است یا اعمال او صحیح نیست.

تطبیق ص139

به وسیله ی خبرگان رهبری

درس 12 ص 145

1- آل عمران/159

2- محمع تشخیص مصلحت نظام . آل عمران/159

3-آل عمران/159

هود/112

4- نحل/125

ص 147

1- طه/90

2-هود/112

درس 13

ص 161هردو جای خالی اسرا/70

ص 162 فاطر/10

ص163 منافقون/8

نتیجه گیری ص 166

به ترتیب جاهای خالی

...... عزت نفس

........ دوری از گناه و احساس عزت نفس

..... از دست دادن عزت نفس و افتادن در دام گناه.

................... و تقویت عزم و تصمیم

.......... پیمان شکنی ................

...............گدایی و تکدی نمی کند ......... خود را می شکند و..........

...............................هوای نفس نمی شکند.

............ مستکبران و ظالمین............ خاضع و فروتن است.

درس 14 ص177

پیام آیات ص 177

1- یکسانی در پاداش عمل و فضایل احزاب / 35

2- یکسانی در خلقت روم /21
3- یکسانی در خلقت نحل /72

پیام آیات ص 183

1-آیه 21/روم عبارت « لتسکنوا الیها »

2- مودت و رحمت 21/روم « وجعل بینکم مودةً و رحمةً»

پیام آیات ص 184

آیه ی 72 سوره ی نحل عبارت « و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدةً»

پیام آیات درس15 ص 190

1- ....مومن یا با ایمان بودن اوست . بقره/221

2- همسری که ..مشرک ..است. بقره /221

3- .................و نماز را به پا دارند. ابراهیم /40

4- ......و برای آنها دعا و طلب آمرزش می کند. ابراهیم /41

پایان

پیروز و سربلند باشید.تاريخ : سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ | 22:58 | نویسنده : سیده مریم یعقوبی گودرزی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
ویژه بینندگان عمومی
امکانات وب


کدهای موسیقی بلاگ قالب فا